Νέα ερευνητική συνεργασία του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας «ΦΩΣ» του Π.Κ. με το Κέντρο Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» του ΤE.ΠA.K.

Νέα ερευνητική συνεργασία του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας «ΦΩΣ» του Π.Κ. με το Κέντρο Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» του ΤE.ΠA.K.

 • Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Κέντρο Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» (ΕCoE) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), έχουν συνάψει συμφωνία ερευνητικής συνεργασίας που φέρνει κοντά δύο μεγάλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

  Το Κέντρο Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» (www.eratosthenes.org.cy) είναι ένας Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Παρατήρηση της Γης, του Διαστήματος και της Γεωπληροφοριικής. Αποτελεί ένα νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας που δημιουργήθηκε μέσω του έργου «EXCELSIOR» (www.excelsior2020.eu), το οποίο εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Διάδοσης της Αριστείας και Διεύρυνσης της Συμμετοχής» του Ορίζοντα 2020 (Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2), ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης του υπάρχοντος Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος, που λειτουργεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2007.

  Για την υλοποίηση της συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ», υπογράφηκε τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλής του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, Καθηγητή Γεώργιου Η. Γεωργίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή. Της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας ακολούθησε, στις 3 Μαΐου 2022, η επίσκεψη του Καθηγητή Χατζημιτσή και μελών του διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εκεί είχαν την ευκαιρία να  ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας - ΦΩΣ, ενός εξοπλισμού που βρίσκεται σε λίγα σημεία στον κόσμο.

  Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση, με έμφαση στην ανάπτυξη άμεσης επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των  δύο ερευνητικών κέντρων σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος. Η συνεργασία αναμένεται να αποφέρει πολυάριθμα οφέλη και για τα δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα ενώ αντανακλά τόσο την επιστημονική όσο και την πολιτισμική πρόοδο, στη βάση των διαφόρων τρόπων συνεργασίας που συμφωνήθηκαν.

  Ενδεικτικά, η συνεργασία των δύο ερευνητικών κέντρων θα βασίζεται σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων ανταλλαγών καθηγητών/καθηγητριών, φοιτητών/φοιτητριών και ερευνητικού προσωπικού, την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, την επιστημονική τεκμηρίωση και δημοσιεύσεις, τη συνεπίβλεψη διατριβών και την αμοιβαία ανταλλαγή δεδομένων μετρήσεων από δραστηριότητες κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος.

  Η νέα συνεργασία του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, θα ενισχύσει μεταξύ άλλων τον στόχο μας για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης και της δράσης για την κλιματική αλλαγή, στην Κύπρο και το εξωτερικό.

  Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Καθηγητή Γεώργιο Η. Γεωργίου (ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]) ή όπως περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου www.pvtechnology.ucy.ac.cy για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τις ερευνητικές μας δραστηριότητες.