Εκδήλωση : ”Συζητάμε για την Ευρώπη, διαμορφώνουμε το κοινό μας μέλλον”

Εκδήλωση : ”Συζητάμε για την Ευρώπη, διαμορφώνουμε το κοινό μας μέλλον”