«Διδακτορικό στη Βιομηχανία / PhD in Industry μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα “Ma(R)S”

«Διδακτορικό στη Βιομηχανία / PhD in Industry μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα “Ma(R)S”

 • Tο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος στο νέο ερευνητικό πρόγραμμα με το ακρωνύμιο Ma(R)S (“Memory as a (Reconfigurable) Service for Distributed Applications”), που έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας για τη δημιουργία και διαχείριση κατανεμημένων και κοινόχρηστων χώρων αποθήκευσης (ΚΧΑ) δεδομένων.

  To έργο διάρκειας 24 μηνών, εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος «Διδακτορικό στην Βιομηχανία» (PHD IN INDUSTRY/1222/0121) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση διδακτορικών φοιτητών σε ακαδημαϊκή και βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη, τοποθετώντας τους σε εταιρείες κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Για τον σκοπό αυτό, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζεται με την εταιρία Algolysis LTD (ανάδοχος φορέας), για την ακαδημαϊκή και βιομηχανική καθοδήγηση της διδακτορικής φοιτήτριας και συντονίστριας του έργου Άντριας Τριγιώργη. Την φοιτήτρια θα επιβλέπουν ο Καθηγητής Χρύσης Γεωργίου του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκός Σύμβουλος) και ο Δρ. Νικόλας Νικολάου από την Algolysis Ltd (Ερευνητικός Σύμβουλος στην επιχείρηση).

  Οι αυξημένες δυνατότητες των κινητών συσκευών σε συνδυασμό με τις αυξημένες ταχύτητες δικτύων, ώθησαν την ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών (ΚΕ), όπως για παράδειγμα τα παιχνίδια πολλαπλών χρηστών (π.χ., League of Legends) και πολλές συνεργατικές εφαρμογές ανάπτυξης κειμένου (π.χ., Google Docs). Για να δώσουν την εντύπωση σε απομακρυσμένους χρήστες ότι βρίσκονται σε ένα κοινό περιβάλλον, οι εφαρμογές αυτές βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό των χρηστών. Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή μεταφορά δεδομένων που χαρακτηρίζουν την κατάσταση των χρηστών (π.χ., θέση στο περιβάλλον του παιχνιδιού) από τον ένα χρήστη στον άλλο.

  Οι ΚΧΑ στοχεύουν στην επίλυση των προβλημάτων συντονισμού των ΚΕ, προσφέροντας ένα ενδιάμεσο αποθηκευτικό χώρο οπού μπορούν να αποθηκεύονται και ταυτόχρονα να ανακτώνται δεδομένα συντονισμού. Οι ΚΧΑ διατηρώντας αντίγραφα των κοινόχρηστων δεδομένων σε γεωγραφικά διασκορπισμένες συσκευές, επιτρέπουν τη γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δεδομένων αφού απώλεια κάποιων αντιγράφων δεν επηρεάζει την πρόσβαση στα υπόλοιπα αντίγραφα.

  Τι γίνεται όμως όταν πολλές εφαρμογές προσπαθούν να λάβουν πρόσβαση σε διαφορετικά αντίγραφα του ίδιου δεδομένου ταυτόχρονα; Πως μπορεί να καθοριστεί η πιο πρόσφατη εκδοχή κάποιου κοινόχρηστου δεδομένου σε τέτοιες περιπτώσεις; Πως διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δεδομένων όταν οι συσκευές αντιγράφων καταρρέουν ή αφαιρούνται από το σύστημα; Πως και πότε πρέπει να γίνει ανακατανομή των αντιγράφων σε «υγιής» συσκευές ώστε να διασφαλιστεί η αδιάκοπη λειτουργία του ΚΧΑ;

  Κάποια από αυτά τα προβλήματα παραμένουν άλυτα ακόμα και σε ευρέως διαδεδομένα ΚΧΑ (όπως το Dropbox, Google Drive κτλ.) καθιστώντας τα ανεπαρκή για συντονισμό μεταξύ ΚΕ.

  Το ερευνητικό έργο Ma(R)S έχει ως κύριο στόχο να προσφέρει λύσεις στα προαναφερόμενα προβλήματα,  παρέχοντας μια καινοτόμα πλατφόρμα εγκατάστασης και διαχείρισης πολλαπλών ΚΧΑ καθώς και ένα αξιόπιστο χώρο αποθήκευσης για δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολλές ΚΕ. Τα βασικά στοιχεία του Ma(R)S περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (i) Ένα ΚΧΑ με συγκεκριμένες εγγυήσεις συνέπειας και μικρή καθυστέρηση στην πρόσβαση των δεδομένων, (ii) Υπηρεσία ανακατανομής των αντιγράφων, η οποία αποφασίζει πότε και πως πρέπει να ανακατανεμηθούν τα αντίγραφα των δεδομένων, (iii) Υπηρεσία παρακολούθησης (monitoring) αντιγράφων η οποία ανατροφοδοτεί την απόφαση για τον προσδιορισμό του πότε να γίνονται οι προσθαφαιρέσεις συσκευών, και (iv) μια διαδικτυακή πλατφόρμα (web platform) για τη δημιουργία και διαχείριση ΚΧΑ, δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες του συστήματος να καθορίσουν και να ανακτήσουν πρόσβαση σε ΚΧΑ που είναι σχεδιασμένοι στα μέτρα των αναγκών τους.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Algolysis LTD, στο ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο: [email protected], ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://projects.algolysis.com/mars/.