Ολοκλήρωση του Ερευνητικού Προγράμματος FUNTHINK

Ολοκλήρωση του Ερευνητικού Προγράμματος FUNTHINK

 • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο, Enhancing functional thinking from primary to upper secondary school (FunThink), συμβάλλοντας στις προσπάθειες ανάπτυξης του συναρτησιακού συλλογισμού με τον σχεδιασμό  πρωτοποριακού εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού μέχρι λυκείου. Το εκπαιδευτικό υλικό συνοδεύεται από ψηφιακά εργαλεία, τα οποία αξιοποιούν την ενσώματη μάθηση.

  Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Strategic Partnerships και η διάρκειά του ήταν τρία χρόνια, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του την 31η Αυγούστου 2023. Συντονιστής του προγράμματος ήταν το Ludwigsburg University of Education (Γερμανία) σε συνεργασία με το University iPABO (Ολλανδία), το Pavol Jozef Šafárik University Košice (Σλοβακία), το Utrecht University (Ολλανδία), το Pedagogical University of Krakow  (Πολωνία) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπεύθυνος συντονιστής από το Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν ο Λέκτορας Μαθηματικής Παιδείας, Δρ Μάριος Πιττάλης.

  Στόχοι και αποτελέσματα του προγράμματος

  Πρώτος στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη μια τροχιάς μάθησης για τη διδασκαλία του συναρτησιακού λογισμού από το δημοτικό μέχρι το λύκειο αναπτύσσοντας εκπαιδευτικό υλικό και η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου εφάρμοσε το υλικό αυτό σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική βελτίωση της κατανόησης της έννοιας της συνάρτησης ανεξάρτητα από την ηλικία των μαθητών, το φύλο, την αρχική τους επίδοση, τη στάση τους προς τα μαθηματικά και τον βαθμό αυτοεκτίμησής τους προς τα μαθηματικά.

  Δεύτερος στόχος ήταν ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να ενισχύσουν τις προσπάθειες ανάπτυξης του συναρτησιακού συλλογισμού. Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου υλοποίησε επιμορφωτικό πρόγραμμα τεσσάρων συναντήσεων με εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης με τίτλο «Διδασκαλία της άλγεβρας με έμφαση στο συναρτησιακό συλλογισμό». Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνέδριο με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα «Διδασκαλία της άλγεβρας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων: Διερευνώντας συναρτησιακές σχέσεις».

  Τρίτος στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ψηφιακής ανοιχτής πλατφόρμας για τη διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού, μεταφρασμένο σε έξι γλώσσες. Εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα σχετικά φύλλα εργασίας, το υλικό εκπαιδευτικού και τα ψηφιακά εργαλεία, μέσω της ιστοσελίδας funthink.eu

  Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου: https://www.ucy.ac.cy/edu/