Θεατρικό Εργαστήρι του Θεατρικού Ομίλου

Εβδομαδιαίο Θεατρικό Εργαστήρι του Θεατρικού Ομίλου